Ders İçerikleri

 

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA DERSLERİ

EM-521 Strategic Management: This course explores two central themes - the determination of a firm's strategic direction and the management of the strategic change. The course address the role of general manager, sources of competitive advantage, differences in business and corporate - level strategy, managing strategic change and the development of general managers. (MSc)

EM-527 Electronic Commerce: This course will examine the changes in business proceses and organizations enabled by electronic commerce technologies and applications. Going beyond online ordering, electronic commerce will have far reaching impacts on how we produce and consume products, interact with firms and governments, and how business are organized and compete in the global marketplace. The prpose of this course is to develop a strategic understandings of the new electronics marketplace based on fundamental economics of the digital economy. The course involves these topics : Definitons of EC; Economics of the digital economy; Types of EC; Technological, legal and organizational infrastructure of EC ( EDI, crytography, digital signature, The Internet, intranet, extranet, etc. ); The role players of EC; Discussion and evulation of EC technologies : (EDI), point of sale systems (POS), electronic funds transfer (EFT); Case studies of the application of EC techniques in retail, manufacturing and service industries. The relevance of EC to just-in-time, vendor managed inventory, evaluated receipt systems and other supply chain reforms. (MSc)

EM-535 Logistics Information Systems: Theory of logistics management and the role of information systems-technologies in logistics systems. Relationships between logistics and other business functions, and the changing role of logistics in the current international marketplace. supply chain management. introduction to logistics resource management and control issues; logistics strategy. effects of electronic commerce to logistics. problems in business logistics; process mapping and information flow in logistics. techniques and tools used in logistics. human resources issues in logistics. methods to control logistics performance. ERP logisticsmodules. integrated logistics. EDI, DSS and expert systems in logistics. (PhD)

EM-559 New Management Approaches for Engineers: The objective of this course is to give information to engineers about ne w trends and approaches in management such as TQM, BPR, e-business and 6 Sigma. in this course, CFSs, barriers and problems of these approaches will be discussed and solutions to the problems will be analyzed. (PhD)

EM-516 Business Process Redesign (BPR): BPR is an approach for fundamentally rethinking and radically redesigning business systems, including overhaul of job designs, organization structures and management systems. Topics include : theory of BPR; BPR methodologies; BPR packages. (PhD)

EM-518 Database Management and Decision Support Systems: The objectives of this course are to : (1) teach principles of database design and manipulation, (2) explore the complicated issue of effective software support for many structured and semi-structured business decision problems. Topics include : conceptual, logical and physical database design; data dictionary; relational modeling; decision-support systems. (MSc)

EM-548 Technology Management and Transfer: This course involves a multi-disciplinary perspective drawing on organization, communication and information technology. Since technology transfer means the application of knowledge via some type of channel, the roles of industry, academia and government in this channel will be discussed. The topics are : models of TT, research consortia, technology and competitiveness, technopark and technopolis. (MSc)

MTY-502 Stratejik Teknoloji Yönetimi: Çok operasyonlu firmalarda teknolojik değişimlerin planlanması; yeni teknolojilerin analizi ve firma stratejisiyle bütünleştirilmesi; yeni teknolojilerin yeni ürün ve hizmet üretiminde uygulanması, teknolojik değişimlerin ekonomik etkilerinin öngörülmesi, teknolojik değişimlerin öngörümü ve araştırmaların planlanması. 

MTY-507 İnsan Kaynakları Mühendisliği: Karar verme, iletişim, örgütsel etkinlik, Zaman yönetimi, Stres yönetimi, Çatışma ve kriz yönetimi, Uzlaşma sanatı, Örgütsel sosyalizasyon, kütür vb., Kariyer planlama, Kendini geliştirme, Özgeçmiş ve dilekçe hazırlama, Tavırlar, katılımlar, değerler, semboller ve önemi, Grup davranışları, Performans değerlendirme, Örgütlerde eğitim, İş güvenliği. 

MTY-510 Bilgi Sistemleri Tasarımı: Sistem ve süreç yönetimi kavramları, Sistem ömrü döngüsü (SLC), SLC araç ve teknikleri, süreç modelleme, veri modelleme, sorun analizi. 

MTY-547 Bilgi Yönetimi ve Bilişim Teknolojisi: Yönetim, bilgi ve sistem kavramları, Bilgisayar yapısı (donanım ve yazılım), Veri iletimi, Veritabanları, Yazılım geliştirme, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uzman Sistemler, Karar Destek Sistemleri, Ofis Otomasyonu, Bilişimde yeni eğilimler (GIS, LIS, e-iş, ERP).

MTY-557 Mühendisler İçin Yeni Yönetim Yaklaşımları: Bilimdeki ilerlemeler ve gelişen teknolojiler işletme yöneticilerini kaynakları daha optimum kullanmaya ve daha hızlı ve rasyonel kararlar vermeye zorlamaktadır. İşletmeler verimlilik ve kalite artırmada ve maliyet düşürmede sistemin süreçlerini, teknolojisini, insan kaynağını daha etkin kullanmak için 6 Sigma, Kaizen, TKY, Performans Ölçümü, Değişim Mühendisliği v.b. yönetim yaklaşımlanını uygulamaktadırlar. Bu dersin amacı bu yeni yönetimi yaklaşımları hakkında bilgi vermek, karşılaşılan sorunları ve engelleri tartışmak ve bu sistemlerin implementasyonu için kritik başarı faktörlerini ortaya koymaktır.

LİSANS DERSLERİ

ENM202 Proje YönetimiProje yönetimdeki temel kavramlar, proje yaşam döngüsü, proje yöneticisinin görevleri, proje yönetimindeki teknikler (Gantt, CPM, Pert, vd), proje yönetimindeki (MS-Project, vd.), proje bileşenleri (zaman, maliyet, risk, kalite, iletişim, İK, tedarik, vd).

ENS259 Endüstride Bilişim Teknolojisi: Yönetim, bilgi ve sistem kavramları, Bilgisayar yapısı (donanım ve yazılım), Veri iletimi, Veritabanları, Yazılım geliştirme, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uzman Sistemler, Karar Destek Sistemleri, Ofis Otomasyonu, Bilişimde yeni eğilimler (GIS, LIS, e-iş, ERP)

ENM330 Sistem Analizi: Sistemin tanımı, sistem dinamiği, sistem analiz yöntemleri, sistem tasarımı, sistem geliştirme metodolojisi, süreç yönetimi, Proje yönetimi (MS-Project), veritabanı geliştirme (MS-Access)

ENS347 Stratejik Yönetim: Strateji tanımı, strateji yönetimi metodolojisi, strateji yönetiminde kullanılan teknikler (SWOT, BCG, GE, PEST, CSF, Hofer, vd)