Öz Geçmiş

İş Deneyimi

2010-2016 Çukurova Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü,  Doçent

2010-2014  Zihin Gücü Danışmanlık Ltd.Şti (KOSGEB destekli teknokent girişimi) Kurucu ortak

1999-2009 Çukurova Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yardımcı Doçent

1995-1999 Çukurova Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Öğretim Görevlisi
1994-1995 Teksas Üniversitesi-Austin, ABD, IC2 Institute; Araştırma Görevlisi
• Teksas Üniversitesi yenilik merkezinde bilişim ve araştırma hizmetlerinde görev alındı.
1994 Teksas Doğal Kaynakları Koruma İdaresi; Austin, Sistem Analist- Danışman
• İlgili organizasyonun sistem ve süreç modeli CASE araçları ve nesneye dayalı metodoloji kullanılarak hazırlandı.
1988-1992 BİMSA A.Ş. Sabancı Bilgi İşlem Merkezi; Proje Lideri

• Yazılım geliştirmede BPR projesi yönetildi.

• Yeni uygulama geliştirme metodolojisi (ADM) yönetilen 10 ekip ile ortaya kondu. Bu ekipler ile ADM standartları, prosedürleri, kalite sistemi ve ADM çerçevesi hazırlandı.
• 100’ün üzerinde bilişim uzmanı yeni metodoloji, teknikler ve araçlar konusunda eğitildi.
• 4GL ve test data generator seçimi için kurulan fizibilite ekibi yönetildi.
1989 Nicholas Copernicus Üniversitesi, Torun, Polonya, AIESEC Stajyeri
BİMSA A.Ş. Sabancı Bilgi İşlem Merkezi; Sistem Analist, Programcı.
• Yatırım Bilişim Sistemi ve Yönetim Bilişim Sistemleri projeleri yönetildi ve geliştirildi.
• Satış, personel, kalite yönetimi, stok kontrol, sabit kıymet takibi, muhasebe, ihracat, maliyet muhasebesi ve Akbank mekanizasyonu bilişim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunuldu.
• IBM VM ve MVS işletim ortamında PLI, Assembler, CICS, DLI dilleri kullanıldı.
NCR İstanbul; Yarı Zamanlı Programcı.
• NCR BAS 5000 ortamında Cobol dili kullanılarak TradeMark(berat) bilişim sistemi geliştirildi.

 

Eğitim

Çukurova Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü; Doktora 
Teksas Üniversitesi-Austin; MBA (MSIS-Yönetim Bilimi ve Bilişim Sistemleri) 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi; İş İdaresi Bölümü
Eskişehir Anadolu Üniversitesi; Mahalli İdareler Bölümü 
Boğaziçi Üniversitesi; Bilgisayar Programcılığı Bölümü

 
Bilgisayar Becerileri
MS-Ofis Pro, Assembler, C++, 3GL (Cobol, PLI, Fortran, RPG, Basic), OOP (Powerbuilder), WebBP (HTML, ASP), DBMS (DLI, DB2, SQL), istatistik (SPSS).

Üye Olduğu Dernekler 
Türkiye Bilişim Derneği
ACM
IEEE Computer Society
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Derneği

İlgi Duyduğu Çalışma Alanları
Yönetim Danışmanlık, Sistem Analizi ve Tasarımı, Süreç İyileştirme, Performans Yönetim Sistemleri, Strateji Yönetimi,  Bilişim Teknolojisi ve Sistemleri, Elektronik Ticaret, İnovasyon, Teknoloji Transferi ve Yönetimi. 

Kitaplar
Yüregir, O.H., Elektronik İş ve Elektronik Veri Değişimi, Baki Kitabevi, 175s, 2004.

Yüregir, O.H., Bilişimde Sistem Analizi ve Tasarımı, Nobel Kitabevi, 185s, 2001. 

Makaleler
Yüregir, O.H., “Türkiye'deki Tekstil İşletmelerinin Bilişim Teknolojisi Altyapısına Bir Bakış”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Ege Üniversitesi, 2, 84-88 (1999).

Yüregir, O.H., “Türkiye’deki Tekstil İşletmelerinde Bilgi ve Bilişimin Yeri”, Standart, 497, 39-49 (2003). 

Akcan, S., ve Yüregir, O.H., “Lojistik Bilişim Sistemlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uzman Sistem, Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, V.18, 2, 249-265 (2003).

Yüregir, O.H., ve Baba, A., “Elektronik Ticaret Altyapısında Elektronik Veri Değişiminin yeri ve Türkiye’deki Durum Değerlendirmesi, KalDer Forum, 13, 23-27(2004). 

Dündar, İ., ve Yüregir, O.H., “Otomotiv Sektöründe Kurumsal Karne Uygulamasına Dayalı Performans Yönetim Sistemi Kurulması ve Değerlendirilmesi ", Çukurova Üniversitesi MMF Dergisi, Vol:20, s.229-244 (2005).

Özşahinoğlu, K. ve Yüregir, O.H., "Türkiye'de Uzaktan Eğitim Uygulamaları Üzerine bir Araştırma", FBE Dergisi, 2005.

Özensoy, Ö. ve Yüregir, O.H., [1]Üretim Sistemlerinde Tedarikçi Performans Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi ve Kavramsal Model Önerisi", FBE Dergisi, 2005.

Gündüz, E. ve Yüregir, O.H., "Personel Eğitim İhtiyaç Değerlendirmesi için Bir Karar Destek Yazılımı Uygulaması", Çukurova Üniversitesi MMF Dergisi, Vol:21, s.289-300 (2006).

Kadak, E. ve Yüregir, O.H., " Performans Değerlendirme: AHP Uygulaması", Çukurova Üniversitesi FBE Dergisi, 2006.

Söylemez, F. ve Yüregir, O.H., "B2B Elektronik Ticaretin Başarı Faktörleri", Çukurova Üniversitesi FBE Dergisi, 2006 15 (2).

Cömertpay, Ş. ve Yüregir, O.H., "KOBİ'ler için SWOT Yazılımı", Çukurova Üniversitesi FBE Dergisi, 2006, 15 (2).

Yüregir, O.H. ve Nakiboğlu K.G., "Performans Ölçümü Ve Ölçüm Sistemleri: Genel Bir Bakış", Çukurova Üniversitesi, SBE Dergisi, Cilt 16, sayı 2, 2007.

Özşahin M. ve Yüregir, O.H., "İstatistiksel Veri Analizi için Bir Uzman Sistem", Çukurova Üniversitesi MMF Dergisi, Vol:23, (2008 Haziran).

Yüregir, O.H., Oral, M., ve Kalan, O. "A Decision Support System for Preventing Legionella Disease ", Journal of Medical Systems, (2009 Nisan).

  

Yüregir, O.H, Yaltırık, Temel yeteneklerin saptanması için uzman sistem, FBE dergisi, 2014


Yüregir, O.H, Salko, B., Proje yönetimi yazılımı seçimi için uzman sistem, FBE dergisi, 2014.


Yüregir, O.H., ve Acar, F. İşletmelerde Performans Yönetiminde Kadın çalışanların öncelikli kriterleri, 1. ULUSLARARASI ÇUKUROVA KADIN ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Çukurova Üniversitesi, Adana. 

 

Bildiriler
Yüregir, O.H. ve Şen, T., “A Strategic Approach to Reengineering Turkish Export Marketing System”, The 4th and 5th World Conference on Integrated Design and Process Technology, Dallas, USA, June 4-6, 2000. 


Yüregir, O.H. ve Yüregir, G.T.,”Comparative Research for Finding the Reasons of Successful Technology Transfer: Case Analysis of Diffusion in Hereditary Disorder Monitoring Process in Turkey”, The 5th International Conference on Technology, Policy, and Innovation: Critical Infrastructures, 326-327, Delft, The Netherlands, 2001. (poster).

Yüregir, O.H., Fisunoğlu, M., ve Şen, T.,”Türkiye'nin İhracat Pazarlama Sisteminin Değişim Mühendisliği Yöntemi ile İyileştirilmesi”, Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XIX. Ulusal Kongresi, Ankara, 1998.

Yüregir, O.H., Fisunoğlu, M., ve Şen, T.,”Türkiye'de Elektronik Ticaret'in Durum Değerlendirmesi”, 6.Ulusal İşletmecilik Kongresi, 389-399, Antalya, 1998. 

Yüregir, O.H.,”G-7 Ülkelerinde KOBİ'ler için Elektronik Ticareti Destekleme Stratejileri”, Krizden Çıkışta KOBİ'lerin Yeniden Yapılanması ve 2000’li yıllar için Değişim Stratejileri Kongresi, 343-352, Adana, 2000. 

Yüregir, O.H., “KOBİ'ler için Kuramsal Elektronik Ticaret Modeli ve İşletmelere Etkileri”, Krizden Çıkışta KOBİ'lerin Yeniden Yapılanması ve 2000’li yıllar için Değişim Stratejileri Kongresi, 353-363, Adana, 2000. 

Yüregir, O.H. ve Dündar, İ., Elektronik Ticaretin Satış ve Tedarik Zincirlerinde Rol Alan Dağıtım Şirketlerine Etkisi, Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXII. Ulusal Kongresi, Ankara, 2001.

Yüregir, O.H., Lojistik Şirketleri için Kuramsal Elektronik Ticaret Modeli ve Bilişim Altyapısı, Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXII. Ulusal Kongresi, Ankara, 2001.

Yüregir, O.H., ve Türe, A.T.,” Mükemmellik Modeline Dayalı İçsel Kıyaslama Metodolojisi ve Uygulaması, Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXIII. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2002.

Yüregir, O.H., ve Karaçay, G., “ERP Uygulamasında Kritik Başarı Faktörleri”, Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, Gaziantep-Adana, 2004.

Yüregir, O.H., ve Karaçay, G., Performans Ölçüm Modellerinin Karşılaştırıması Ve Tedarik Zinciri Yönetimindeki Yeri, Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXV. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2005.

Yüregir, O.H. and Gündüz, E., Gap Analysis for Industrial Engineering Education, 7th WFEO World Congress on Engineering Education, Mobility of Engineers, March 4-8, 2006, Budapest, Hungary. 

 

 

DOKTORA TEZLERİ 

1.ÇEKİCİ, V., "Müşteri Şikayet Değerlendirme Süreçleri İçin Kavramsal Bir Model ve Simülasyon Optimizasyon Yöntemi İle Değerlendirilmesi", 2013.

2.ÖZŞAHİN, M., "Çoklu Ajan Yaklaşımı ile E-ticarette Dinamik Ürün Yönetimi", 2016

3.SAĞIROĞLU, Ç., "Türkiye'nin İller Bazında Enerji İhtiyacının Yapay Sinir Ağları ile Analizi, Tahminlemesi ve Yenilenebilir Kalkınma Yatırımları İçin Karar Destek Önermesi", devam ediyor.

4. SICAKYÜZ, Ç., "Türkiye'de Sağlık Çalışanının Teknolojik ve Süreç Yeniliğine Gösterdiği Direncin Nedenleri: Bir İkna Modeli", devam ediyor.

5. OTURAKÇI, M.,  " Elektronik İş Yazılımlarının Kullanıldığı Şirketlerde İnovasyon Karakteristiklerinin Benimsenme Oranlarının Etkisinin İncelenmesi ve Şirketlerde İnovasyon Yönetim Sistemleri için bir karar destek sistemi uygulaması", devam ediyor.


YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1.TÜRE, A.T., “Kalite Çalışması Yürüten İşletmeler İçin İçsel Kıyaslama Modeli ve Uygulaması”, Çukurova Üniversitesi, 2001.
2.BABA, H.A., “Elektronik Veri Değişimi (EDI) Uygulamalarının Tedarik Zinciri Yönetimindeki Rolü, Ticari İlişkilere Etkisinin Türkiye'deki Durumu ve Kavramsal Model Önerisi ”, Çukurova Üniversitesi, 2003. (Proje no: FBE2002YL103)

3.AKCAN, S., “Lojistik Bilişim Sistemlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uzman Sistem”, Çukurova Üniversitesi, 2003. (Proje no: FBE2002YL130)
4.ÖZŞAHİNOĞLU, K.,“Uzaktan Eğitim de Performans Yönetimi ve Başarılı Bir Uzaktan Eğitim İçin Öneriler”, Çukurova Üniversitesi, 2004. (Proje no:
MMF2003YL43)
5.KISACIK, S., “Toplam Kalite Yönetimi ve Reengineering (İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı) Modellerinin Karşılaştırılması ve İşletmelerde Sürekli
Değişimin Sağlanmasına Yönelik Metodolojik Bir Yaklaşım”, Çukurova Üniversitesi, 2004.
6.SEZGİN,H., “CRM de İş Süreç Haritası, Performans Ölçümü ve Kavramsal Model Önerisi”, Çukurova Üniversitesi, 2004. (Proje no: MMF2003YL57)
7.ÖZENSOY, Ö., “Üretim Sistemlerinde Tedarikçi Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi ve Kavramsal Model Önerisi”, Çukurova Üniversitesi, 2005.
8.DÜNDAR, İ., “Otomotiv Sektöründe Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) Uygulamasına dayalı Uzman Sistemin Kurulması”, Çukurova Üniversitesi,
2004-2005. (Proje no: MMF2004YL49)
9.CÖMERTPAY, Ş., "KOBİ'lerde Strateji Belirleme için Uzman Sistem", Çukurova Üniversitesi, 2006. (Proje no: MMF2005YL27).
10.KADAK, E.G., "İlaç Sektöründe Bir İşletme için AHP Tekniği Kullanılarak Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması", Çukurova Üniversitesi,
2006. (Proje no: MMF2005YL28).
11.GÜNDÜZ, E.,"Personel Eğitim İhtiyaç Değerlendirmesi için Karar Destek Sistemi",Çukurova Üniversitesi, 2006. (Proje no: MMF2006YL3).
12.SÖYLEMEZ, F.,"Türkiye'deki ilk 500 Büyük İşletme için B2B E-ticaret Durum Değerlendirmesi",Çukurova Üniversitesi, 2006.

 

13.KALAN, O.," Lejyoner Hastalığının SOM ile Modellenmesi",Çukurova Üniversitesi, 2008. (Proje no: MMF2007-YL38)

14.ÖZŞAHİN, M.," Kendini Örgütleyen Haritalar ile Finansal Analiz”, 2010.

15.YAZGAN, I., "Uç Kullanıcı Açısından MİY'in Kritik Başarı Faktörlerinin Algılanması Üzerine Bir Araştırma", 2011.

16.DEDE, S.,  "Toplam Kalite Yönetimi ve İnovasyon Arasındaki İlişkinin İstatistiksel Analizi", 2012.

17. YALTIRIK, Y., " Strateji yönetiminde temel yeteneklerin belirlenmesi için uzman sistem", 2012

18. SALKO, G.B., "Proje Yönetimi Yazılım Seçimi için Bir Uzman Sistem Tasarımı ve Uygulaması", 2012.

19. ELMAS, Y. "Optimal Ürün Karmasının Belirlenmesi İçin Sezgisel Optimizasyon Tekniğine Dayalı Bir Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi, 2012.

20.OYMACI, A., "Süreç İyileştirme Tekniklerinin Basın Sektörüne Uygulanması: İnternet Gazeteciliği Çözümünün İstatistiksel Analizi", 2015.

21.ŞAHİN, F., "Ayaklardaki Yüzeysel Mantar Enfeksiyonlarının Potansiyel Risk Faktörlerinin Kendini Örgütleyen Haritalar (SOM)  ile  Analizi, 2016 (Proje no: FYL-2015-4320)

1.BABA, H.A., “Elektronik Veri Değişimi (EDI) Uygulamalarının Tedarik Zinciri Yönetimindeki Rolü, Ticari İlişkilere Etkisinin Türkiye'deki Durumu ve Kavramsal Model Önerisi ”, Çukurova Üniversitesi, 2003. (Proje no: FBE2002YL103) 
2.AKCAN, S., “Lojistik Bilişim Sistemlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uzman Sistem”, Çukurova Üniversitesi, 2003. (Proje no: FBE2002YL130) 
3.ÖZŞAHİNOĞLU, K.,“Uzaktan Eğitim de Performans Yönetimi ve Başarılı Bir Uzaktan Eğitim İçin Öneriler”, Çukurova Üniversitesi, 2004. (Proje no: MMF2003YL43) 
4.SEZGİN,H., “CRM de İş Süreç Haritası, Performans Ölçümü ve Kavramsal Model Önerisi”, Çukurova Üniversitesi, 2004. (Proje no: MMF2003YL57) 
5.DÜNDAR, İ., “Otomotiv Sektöründe Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) Uygulamasına dayalı Uzman Sistemin Kurulması”, Çukurova Üniversitesi, 2005. (Proje no: MMF2004YL49) 
6.CÖMERTPAY, Ş., "KOBİ'lerde Strateji Belirleme için Uzman Sistem", Çukurova Üniversitesi, 2006. (Proje no: MMF2005YL27). 
7.KADAK, E.G., "İlaç Sektöründe Bir İşletme için AHP Tekniği Kullanılarak Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması", Çukurova Üniversitesi, 2006. (Proje no: MMF2005YL28). 
8.GÜNDÜZ, E.,"Personel Eğitim İhtiyaç Değerlendirmesi için Karar Destek Sistemi",Çukurova Üniversitesi, 2006. (Proje no: MMF2006YL3). 
9.KALAN, O.," Lejyoner Hastalığının SOM ile Modellenmesi",Çukurova Üniversitesi, 2008. (Proje no: MMF2007-YL38) 

10.ŞAHİN, F., "Ayaklardaki Yüzeysel Mantar Enfeksiyonlarının Potansiyel Risk Faktörlerinin Kendini Örgütleyen Haritalar (SOM)  ile  Analizi, 2016 (Proje no: FYL-2015-4320)