ÖZGEÇMİŞ

 

İŞ DENEYİMİ

2010- Çukurova Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Doçent

2010-2014 Zihin Gücü Danışmanlık Ltd.Şti(KOSGEB destekli Teknokent girişimi) Kurucu ortak

1999-2009 Çukurova Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yardımcı Doçent

1995-1999 Çukurova Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Öğretim Görevlisi

1994-1995 Teksas Üniversitesi-Austin, ABD, IC2 Institute; Araştırma Görevlisi
&bu

İŞ DENEYİMİ

2010- Çukurova Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Doçent

2010-2014 Zihin Gücü Danışmanlık Ltd.Şti(KOSGEB destekli Teknokent girişimi) Kurucu ortak

1999-2009 Çukurova Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yardımcı Doçent

1995-1999 Çukurova Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Öğretim Görevlisi

1994-1995 Teksas Üniversitesi-Austin, ABD, IC2 Institute; Araştırma Görevlisi
• Teksas Üniversitesi yenilik merkezinde bilişim ve araştırma hizmetlerinde görev alındı.

1994 Teksas Doğal Kaynakları Koruma İdaresi; Austin, Sistem Analist- Danışman
• İlgili organizasyonun sistem ve süreç modeli CASE araçları ve nesneye dayalı metodoloji kullanılarak hazırlandı.

1988-1992 BİMSA A.Ş. Sabancı Bilgi İşlem Merkezi; Proje Lideri
• Yazılım geliştirmede BPR projesi yönetildi.
• Yeni uygulama geliştirme metodolojisi (ADM) yönetilen 10 ekip ile ortaya kondu. Bu ekipler ile ADM standartları, prosedürleri, kalite sistemi ve ADM çerçevesi hazırlandı.
• 100’ün üzerinde bilişim uzmanı yeni metodoloji, teknikler ve araçlar konusunda eğitildi.
• 4GL ve test data generator seçimi için kurulan fizibilite ekibi yönetildi.

1989 Nicholas Copernicus Üniversitesi, Torun, Polonya, AIESEC Stajyeri

1983-1989 BİMSA A.Ş. Sabancı Bilgi İşlem Merkezi; Sistem Analist, Programcı.
• Yatırım Bilişim Sistemi ve Yönetim Bilişim Sistemleri projeleri yönetildi ve geliştirildi.
• Satış, personel, kalite yönetimi, stok kontrol, sabit kıymet takibi, muhasebe, ihracat, maliyet muhasebesi ve Akbank mekanizasyonu bilişim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunuldu.
• IBM VM ve MVS işletim ortamında PLI, Assembler, CICS, DLI dilleri kullanıldı.

1982 NCR İstanbul; Yarı Zamanlı Programcı.

• NCR BAS 5000 ortamında Cobol dili kullanılarak TradeMark(berat) bilişim sistemi geliştirildi.

EĞİTİM

Çukurova Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü; Doktora

Teksas Üniversitesi-Austin; MBA (MSIS-Yönetim Bilimi ve Bilişim Sistemleri)

Eskişehir Anadolu Üniversitesi; İş İdaresi Bölümü

Eskişehir Anadolu Üniversitesi; Mahalli İdareler Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi; Bilgisayar Programcılığı Bölümü

Bilgisayar Becerileri

MS-Ofis Pro, Assembler, C++, 3GL (Cobol, PLI, Fortran, RPG, Basic), OOP (Powerbuilder), WebBP (HTML, ASP), DBMS (DLI, DB2, SQL), istatistik (SPSS).

Üye Olduğu Dernekler

Türkiye Bilişim Derneği
ACM
IEEE Computer Society
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Derneği

İlgi Duyduğu Çalışma Alanları

İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi, Sistem Analizi ve Tasarımı, Süreç İyileştirme, Karar Destek Sistemleri, Performans Yönetim Sistemleri, Strateji Yönetimi, Bilişim Teknolojisi ve Sistemleri, Mühendislik Eğitimi.

 

 

Kitaplar

Yüregir, O.H., Elektronik İş ve Elektronik Veri Değişimi, Baki Kitabevi, 175s, 2004.

Yüregir, O.H., Bilişimde Sistem Analizi ve Tasarımı, Nobel Kitabevi, 185s, 2001.

 

Kitap Bölümleri

Özşahin, M. ve Yüregir, O.H., Ofis Ürünleri Satan Bir E-perakende Sitesinin Satış ve Teslim Performansının Özdüzenleyici Haritalar ile Analizi, Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Gece Akademi 81-96, 2019.

Yüregir, H.O. and Oturakçı M., Innovation Mix Decisions And Recommendations For a Sustainable Development: Turkish Case for SMEs, Research Reviews in Engineering, Gece Akademi, 75-92. 2019. (ISBN: 978-605-7631-38-1).

 

SCI,SSCI, AHCI Makaleleri

Oturakçı, M. and Yüregir, O.H., New Approach to Rogers' Innovation Characteristics and Comparative Implementation Study,  Journal of Engineering and Technology Management, vol.47,  January–March 2018, p. 53–67.

Yüregir, O.H. and  Sağıroğlu, Ç., Solar Energy Validation for Srategic Investment Planning via Comparative Data Mining Methods: an Expanded Example within the Cities of Turkey, International Journal of Photoenergy, 2016.

Yüregir, O.H., Oral, M., and Kalan, O. "A Decision Support System for Preventing Legionella Disease ", Journal of Medical Systems, 2009, April.

 

Diğer İndeksli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sanlı, T., Sıcakyüz, Ç., & Yüregir, O. H. (2020). Comparison of the accuracy of classification algorithms on three data-sets in data mining: Example of 20 classes. International Journal of Engineering, Science and Technology12(3), 81-89.

Sıcakyüz, Ç., & Yüregir, O. H. (2020). Exploring resistance factors on the usage of hospital information systems from the perspective of the Markus’s Model and the Technology Acceptance Model. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 16(2):93-131.

Ulusal, E., Yüregir, H.O., (2020), “Yenilikçi İş Davranışını Belirleyen Faktörlerin Ağırlıklandırılması”, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Endüstri Mühendisliği Dergisi, 31, Özel Sayı.

Hatipoğlu, Z., Yüregir, O.H. and Ozcengiz, D., (2019). Intraoperative Mechanical Ventilation Strategies in Newborns and Children: A National Survey. JARSS. 27(4): 277-284.

Sıcakyüz, Ç. and Yüregir, O.H. (2019). The effect of organizational affective commitment on adopter categories by hospital personnel in Turkey, Research Journal of Management Sciences,  8 (3), pp:5-12.

Sıcakyüz, Ç. and Yüregir, O.H. (2019). Managing Change and a Facilitative Proposed Mobile Application in Education, International Journal of Management and Administration, 3 (6), pp:225-238. DOI: 10.29064/ijma.568366.

Sıcakyüz Ç. and Yüregir, O.H., (2018). The Resistance Factors to Using Health Information Technology in Turkey, Research Journal of Engineering Sciences, 7 (10), pp:1-9.

 

Ulusal İndeksli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çekici, V. ve Yüregir, O.H., 2020. Türkiye’deki Şirketlerin Müşteri Şikayetlerini Değerlendirme Sistemlerinin Araştırılması ve Analizi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 35(3), ss. 753-768.

Duru, S. Yüregir, O.H., (2019), “Veri Madenciliğinde Veri Temizleme ve Türk Müziği Verileri Üzerinde Uygulama Çalışmaları” , Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1).

Nar, M., ve Yüregir, O.H., (2018), “İş Sürekliliği Yönetiminde Kritik Başarı Faktörlerinin AHP Yöntemi ile Önceliklendirilmesi ", Çukurova Üniversitesi MMF Dergisi, 33(4).

Özşahin M. ve Yüregir, O.H., "İstatistiksel Veri Analizi için Bir Uzman Sistem", Çukurova Üniversitesi MMF Dergisi, Vol:23, (2008 Haziran).

Yüregir, O.H. ve Nakiboğlu K.G., "Performans Ölçümü Ve Ölçüm Sistemleri: Genel Bir Bakış", Çukurova Üniversitesi, SBE Dergisi, Cilt 16, sayı 2, 2007.

Gündüz, E. ve Yüregir, O.H., "Personel Eğitim İhtiyaç Değerlendirmesi için Bir Karar Destek Yazılımı Uygulaması", Çukurova Üniversitesi MMF Dergisi, Vol:21, s.289-300 (2006).

Dündar, İ., ve Yüregir, O.H., “Otomotiv Sektöründe Kurumsal Karne Uygulamasına Dayalı Performans Yönetim Sistemi Kurulması ve Değerlendirilmesi ", Çukurova Üniversitesi MMF Dergisi, Vol:20, s.229-244 (2005).

Akcan, S., ve Yüregir, O.H., “Lojistik Bilişim Sistemlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uzman Sistem, Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, V.18, 2, 249-265 (2003).

Yüregir, O.H., “Türkiye'deki Tekstil İşletmelerinin Bilişim Teknolojisi Altyapısına Bir Bakış”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Ege Üniversitesi, 2, 84-88 (1999).

 

Diğer Makaleler

Özşahin M. ve Yüregir O. (2012), “Otomotiv Sektörünün Kendini Örgütleyen Haritalar ile Finansal Analizi”, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2012 Cilt:28 Sayı:2

Yüregir, O.H, Salko, B., Proje yönetimi yazılımı seçimi için uzman sistem, FBE dergisi, 2014.

Yüregir, O.H, Yaltırık, Temel yeteneklerin saptanması için uzman sistem, FBE dergisi, 2014.

Cömertpay, Ş. ve Yüregir, O.H., "KOBİ'ler için SWOT Yazılımı", Çukurova Üniversitesi FBE Dergisi, 2006, 15 (2).

Söylemez, F. ve Yüregir, O.H., "B2B Elektronik Ticaretin Başarı Faktörleri", Çukurova Üniversitesi FBE Dergisi, 2006 15 (2).

Kadak, E. ve Yüregir, O.H., " Performans Değerlendirme: AHP Uygulaması", Çukurova Üniversitesi FBE Dergisi, 2006.

Özensoy, Ö. ve Yüregir, O.H., Üretim Sistemlerinde Tedarikçi Performans Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi ve Kavramsal Model Önerisi", FBE Dergisi, 2005.

Özşahinoğlu, K. ve Yüregir, O.H., "Türkiye'de Uzaktan Eğitim Uygulamaları Üzerine bir Araştırma", FBE Dergisi, 2005.

Yüregir, O.H., ve Baba, A., “Elektronik Ticaret Altyapısında Elektronik Veri Değişiminin yeri ve Türkiye’deki Durum Değerlendirmesi, KalDer Forum, 13, 23-27(2004).

Yüregir, O.H., “Türkiye’deki Tekstil İşletmelerinde Bilgi ve Bilişimin Yeri”, Standart, 497, 39-49 (2003).

 

Uluslararası Bildiriler

Neşelioğlu C., Oturakçı M. and Yüregir H.O,  "7/24 Çalışan Prosese Toplam Verimli Bakım Uygulama Çalışması", 6 th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture, Ankara, 2019.

Yüregir, O.H., Sıcakyüz, Ç., ve Oymacı, A.  İnternet’in Yazılı Basına Etkisi ve Dijital Gazete Okumayı Etkileyen Faktörler, Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (UTVİK-2019), 18-20 Mart 2019, Adana.

Sıcakyüz, Ç.,Yüregir, O.H., Eğitim ve Katılımcılık: Üniversite Öğrencilerinin Mobil Uygulama Kullanımına Etkisi, Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (UTVİK-2019), 18-20 Mart 2019, Adana.

Güler, S. Yüregir, O.H., Küresel İnovasyon Endeksi Başarıları ile Üniversite Başarılarının İlişkisi, IMSEC 2018 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress, 24-26 October 2018, Adana.

Ergül, F.Y., Yüregir, O.H., Demiryolları Taşımacılığının Performans Ölçümü , II.International Scientific and Vocational Studies Congress,(BILMES EN-NAT 2018), 5-8 Temmuz 2018, Nevşehir.

Şanlı, T., Yüregir, O.H., ,Türkiyede Endüstri Mühendisliğinde Yapılan Tezlerin Sınıflandırılması, II.International Scientific and Vocational Studies Congress, (BILMES EN-NAT 2018), 5-8 Temmuz 2018, Nevşehir.5-8 Temmuz 2018, Nevşehir.

Yüregir, O.H, Critical Success Factors of Higher Education and The Place of Innovation in Future Universities, 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018), May 2 to 6, 2018, Kyiv, Ukraine. 

Özşahin, M. And Yüregir, O.H, Financial Risk Analysis Expert System for Automotive Industry in Turkey, 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018), May 2 to 6, 2018, Kyiv, Ukraine. 

Yüregir, O.H. and Peker, D., The Role of Information Systems and Technology in Innovation Management of SMEs in Southern Turkey,The 11th International Management Conference “The Role of Management in the Economic Paradigm of the XXIst Century,  on Economic Research, November 2-3, 2017, Bucharest, Romania.

Nar, M. and Yüregir, O.H., Prioritization of Critical Success Factors in Business Continuity Management with AHP Method, International Conference on Economic Research, October 20-21, 2017, Alanya, Turkey.

Uslu, Ö. and Yüregir, O.H., The Awareness of E-museums in Turkey and Thoughts on the Effects of E-Museums on Education, September 29-October 3 2017,  International Turkic Symposium, Uppsala, Sweden.

Oturakçı, M. Yüregir, O.H., and Oymacı, A., Süreç İyileştirme Tekniklerinin Basın Sektörüne Uygulanması: İnternet Gazeteciliği Çözümünün İstatistiksel Analizi, Global Business Research Congress, Mayıs 24-25, 2017, İstanbul, Türkiye.

Sıcakyüz, Ç. and  Yüregir, O.H.,  A Study of Adopter Categories among Healthcare Personnel in a Hospital in Turkey, International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), May 10-12, 2017, Elazığ, Turkey.

Yüregir, O.H. and Başdinkçi, N., Information Security Risk Assessment in Health Institutions and Measurement of Users’ Awareness on Information Security, International Conference on Engineering Technology and Innovation, March 22-26, 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Oturakçı, M. and Yüregir, O.H., Decision Support Software in rate of Innovation Adoption: INOAPP, International Conference on Engineering Technology and Innovation, March 22-26, 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Uslu, Ö. and Yüregir, O.H., The Comparison of Art and Engineering People in Turkey About the Awareness and Usage of E-museums, August 4-6, 2016, the 2nd Asian Symposium on the Humanities and Arts for Peace, Fukuoka, Japan.

Yüregir, O.H. and Gündüz, E., Gap Analysis for Industrial Engineering Education, 7th WFEO World Congress on Engineering Education, Mobility of Engineers, March 4-8, 2006, Budapest, Hungary.

Yüregir, O.H. ve Yüregir, G.T.,”Comparative Research for Finding the Reasons of Successful Technology Transfer: Case Analysis of Diffusion in Hereditary Disorder Monitoring Process in Turkey”, The 5th International Conference on Technology, Policy, and Innovation: Critical Infrastructures, 326-327, Delft, The Netherlands, 2001.

Yüregir, O.H. ve Şen, T., “A Strategic Approach to Reengineering Turkish Export Marketing System”, The 4th and 5th World Conference on Integrated Design and Process Technology, Dallas, USA, June 4-6, 2000. 

 

Ulusal Bildiriler

Ulusal E., Yüregir H.O., "Yenilikçi İş Davranışını Belirleyen Faktörlerin Uzman Görüşlerine göre Ağırlıklandırılması”, I. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi, Adana, 2019

Ekşici F., Yüregir H.O. “Endüstriyel Atık Yönetiminde Kritik Başarı Faktörlerinin AHP Yöntemi ile Önceliklendirilmesi”, I. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi, Adana, 2019

Cem, E., Yüregir, O.H., B2B Elektronik Ticarette E-tedarik Sisteminde Satın Alma Davranışının Teknoloji Kabul Modeli ile İncelenmesi, ETMS Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Zirvesi, 4-6 Ekim 2018, İstanbul.

Yüregir, O.H., ve Acar, F. İşletmelerde Performans Yönetiminde Kadın çalışanların öncelikli kriterleri, 1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, 2015, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Yüregir, O.H., ve Karaçay, G., Performans Ölçüm Modellerinin Karşılaştırıması Ve Tedarik Zinciri Yönetimindeki Yeri, Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXV. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2005.

Yüregir, O.H., ve Karaçay, G., “ERP Uygulamasında Kritik Başarı Faktörleri”, Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, Gaziantep-Adana, 2004.

Yüregir, O.H., ve Türe, A.T.,” Mükemmellik Modeline Dayalı İçsel Kıyaslama Metodolojisi ve Uygulaması, Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXIII. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2002.

Yüregir, O.H. ve Dündar, İ., Elektronik Ticaretin Satış ve Tedarik Zincirlerinde Rol Alan Dağıtım Şirketlerine Etkisi, Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXII. Ulusal Kongresi, Ankara, 2001.

Yüregir, O.H., Lojistik Şirketleri için Kuramsal Elektronik Ticaret Modeli ve Bilişim Altyapısı, Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXII. Ulusal Kongresi, Ankara, 2001.

Yüregir, O.H.,”G-7 Ülkelerinde KOBİ'ler için Elektronik Ticareti Destekleme Stratejileri”, Krizden Çıkışta KOBİ'lerin Yeniden Yapılanması ve 2000’li yıllar için Değişim Stratejileri Kongresi, 343-352, Adana, 2000.

Yüregir, O.H., “KOBİ'ler için Kuramsal Elektronik Ticaret Modeli ve İşletmelere Etkileri”, Krizden Çıkışta KOBİ'lerin Yeniden Yapılanması ve 2000’li yıllar için Değişim Stratejileri Kongresi, 353-363, Adana, 2000.

Yüregir, O.H., Fisunoğlu, M., ve Şen, T.,”Türkiye'nin İhracat Pazarlama Sisteminin Değişim Mühendisliği Yöntemi ile İyileştirilmesi”, Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XIX. Ulusal Kongresi, Ankara, 1998.

Yüregir, O.H., Fisunoğlu, M., ve Şen, T.,”Türkiye'de Elektronik Ticaret'in Durum Değerlendirmesi”, 6.Ulusal İşletmecilik Kongresi, 389-399, Antalya, 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKTORA TEZLERİ

1.ÇEKİCİ, V., "Müşteri Şikayet Değerlendirme Süreçleri İçin Kavramsal Bir Model ve Simülasyon Optimizasyon Yöntemi İle Değerlendirilmesi", 2013. (proje No: MMF-2011-D1)

2.SALLAR, G.E., “Milli Savunma Sanayinde Üretim Yapan Firmaların Proje Yaklaşımları ile Skunk Works Modelinin Karşılaştırılması, 2015. (2.Danışman)

3.ÖZŞAHİN, M., "Çoklu Ajan Yaklaşımı ile E-ticarette Dinamik Ürün Yönetimi", Şubat 2016.

4.SAĞIROĞLU, Ç., "Türkiye'nin İller Bazında Enerji İhtiyacının Yapay Sinir Ağları ile Analizi, Tahminlemesi ve Yenilenebilir Kalkınma Yatırımları İçin Karar Destek Önermesi", Ekim 2016.

5. OTURAKÇI, M., " Elektronik İş Yazılımlarının Kullanıldığı Şirketlerde İnovasyon Karakteristiklerinin Benimsenme Oranlarının Etkisinin İncelenmesi ve Şirketlerde İnovasyon Yönetim Sistemleri için bir karar destek sistemi uygulaması", Kasım 2016. (FDK-2014-2666)

6. SICAKYÜZ, Ç., "Türkiye'de Sağlık Çalışanının Teknolojik ve Süreç Yeniliğine Gösterdiği Direncin Nedenleri: Bir İkna Modeli", Aralık 2018.

7.EŞSİZ, U.E. (0000-0002-4062-3443), "Laboratuvar Tetkik Sonuçları Üzerinde Makine Öğrenmesi Uygulamaları", devam ediyor.

 

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1.TÜRE, A.T., “Kalite Çalışması Yürüten İşletmeler İçin İçsel Kıyaslama Modeli ve Uygulaması”,  2001.

2.BABA, H.A., “Elektronik Veri Değişimi (EDI) Uygulamalarının Tedarik Zinciri Yönetimindeki Rolü, Ticari İlişkilere Etkisinin Türkiye'deki Durumu ve Kavramsal Model Önerisi ”, 2003. (Proje no: FBE2002YL103)

3.AKCAN, S., “Lojistik Bilişim Sistemlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uzman Sistem”, 2003. (Proje no: FBE2002YL130)

4.ÖZŞAHİNOĞLU, K.,“Uzaktan Eğitim de Performans Yönetimi ve Başarılı Bir Uzaktan Eğitim İçin Öneriler”, 2004. (Proje no: MMF2003YL43)

5.KISACIK, S., “Toplam Kalite Yönetimi ve Reengineering (İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı) Modellerinin Karşılaştırılması ve İşletmelerde Sürekli Değişimin Sağlanmasına Yönelik Metodolojik Bir Yaklaşım”, 2004.

6.SEZGİN,H., “CRM de İş Süreç Haritası, Performans Ölçümü ve Kavramsal Model Önerisi, 2004. (Proje no: MMF2003YL57)

7.ÖZENSOY, Ö., “Üretim Sistemlerinde Tedarikçi Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi ve Kavramsal Model Önerisi”, 2005.

8.DÜNDAR, İ., “Otomotiv Sektöründe Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) Uygulamasına dayalı Uzman Sistemin Kurulması”, 2005. (Proje no: MMF2004YL49)

9.CÖMERTPAY, Ş., "KOBİ'lerde Strateji Belirleme için Uzman Sistem", 2006. (Proje no: MMF2005YL27).

10.KADAK, E.G., "İlaç Sektöründe Bir İşletme için AHP Tekniği Kullanılarak Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması", 2006. (Proje no: MMF2005YL28).

11.GÜNDÜZ, E.,"Personel Eğitim İhtiyaç Değerlendirmesi için Karar Destek Sistemi", 2006. (Proje no: MMF2006YL3).

12.SÖYLEMEZ, F.,"Türkiye'deki ilk 500 Büyük İşletme için B2B E-ticaret Durum Değerlendirmesi",2006. 13.KALAN, O.," Lejyoner Hastalığının SOM ile Modellenmesi", 2008. (Proje no: MMF2007-YL38)

14.ÖZŞAHİN, M.," Kendini Örgütleyen Haritalar ile Finansal Analiz”, 2010.
15.YAZGAN, I., "Uç Kullanıcı Açısından MİY'in Kritik Başarı Faktörlerinin Algılanması Üzerine Bir Araştırma", 2011.

16.DEDE, S., "Toplam Kalite Yönetimi ve İnovasyon Arasındaki İlişkinin İstatistiksel Analizi", 2012.

17. YALTIRIK, Y., " Strateji yönetiminde temel yeteneklerin belirlenmesi için uzman sistem", 2012

18. SALKO, G.B., "Proje Yönetimi Yazılım Seçimi için Bir Uzman Sistem Tasarımı ve Uygulaması", 2012.

19. ELMAS, Y. "Optimal Ürün Karmasının Belirlenmesi İçin Sezgisel Optimizasyon Tekniğine Dayalı Bir Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi, 2012.

20.OYMACI, A., "Süreç İyileştirme Tekniklerinin Basın Sektörüne Uygulanması: İnternet Gazeteciliği Çözümünün İstatistiksel Analizi", 2015.

21.ŞAHİN, F., "Ayaklardaki Yüzeysel Mantar Enfeksiyonlarının Potansiyel Risk Faktörlerinin Kendini Örgütleyen Haritalar (SOM) ile Analizi, 2016 (Proje no: FYL-2015-4320)

22. GÜNDOĞDU, N.,Sağlık Kurumlarında Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirmesi ve Kullanıcıların Bilgi Güvenliği Farkındalık  Düzeyini Ölçme, Ağustos 2017.

23.  NAR, M., İş Sürekliliği Yönetiminde (BCM) Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi. Ocak 2018.

24.GÜLER, S. Araştırma Üniversitesi Kriterlerini İnovasyon Endeksleri Temelinde İnceleyen Uzman Sistem ve Karşılaştırma Modeli, (Proje No: FYL-2018-10318), Şubat 2019.

25. DURU, Sinan. Veri Madenciliği Yöntemleri ve Türk Müziği Analizlerinde Kullanılması Üzerine Bir Uygulama, Temmuz 2019.

26. NEŞELİOĞLU, Ceyhun. Toplam verimli bakım için  yazılım seçimi ve süreç iyileştirme, Temmuz 2019.

27. ŞANLI, Tahir. Endüstri Mühendisliği Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Veri Madenciliği ile Çalışma Konu Önceliklerinin Belirlenmesi, Ağustos 2019.

28.ERGÜL, Figen Türkiye ve Avrupa Demiryollarının İlişkisel Network Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Etkinlik Analizi, Ağustos 2019.

29. ERENLER, Ahmet. KNN ve Yapay Sinir Ağları Kullanarak Sistem Etkinliği ve Kalite Kaybı TahminiAğustos 2019.

30. ULUSAL, Esra.  (0000-0002-5905-8659), İnovatif İş Davranışlarına Sahip Personeli Belirleyen Uzman Sistemin Geliştirilmesi ve Uygulanması, (Proje No: FYL-2019-11451) , Haziran 2020.

31. EKŞİCİ, Fatma. Atık Yönetiminde Kritik Başarı Faktörlerinin AHP Yöntemi ile Önceliklendirilmesi, Haziran 2020.

32. SEVGİLİ, Abdullah, (0000-0003-1778-1555), Türkiye’de iş zekâsı sistemlerinin uygulanmasında kritik başarı faktörlerinin (KBF) belirlenmesi, devam ediyor.

33. ÖZDAL, Aylin. (0000-0003-2061-2832)

 

 

 

1.BABA, H.A., “Elektronik Veri Değişimi (EDI) Uygulamalarının Tedarik Zinciri Yönetimindeki Rolü, Ticari İlişkilere Etkisinin Türkiye'deki Durumu ve Kavramsal Model Önerisi ”, Çukurova Üniversitesi, 2003. (Proje no: FBE2002YL103)

2.AKCAN, S., “Lojistik Bilişim Sistemlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uzman Sistem”, Çukurova Üniversitesi, 2003. (Proje no: FBE2002YL130)

3.ÖZŞAHİNOĞLU, K.,“Uzaktan Eğitim de Performans Yönetimi ve Başarılı Bir Uzaktan Eğitim İçin Öneriler”, Çukurova Üniversitesi, 2004. (Proje no: MMF2003YL43)

4.SEZGİN,H., “CRM de İş Süreç Haritası, Performans Ölçümü ve Kavramsal Model Önerisi”, Çukurova Üniversitesi, 2004. (Proje no: MMF2003YL57)

5.DÜNDAR, İ., “Otomotiv Sektöründe Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) Uygulamasına dayalı Uzman Sistemin Kurulması”, Çukurova Üniversitesi, 2005. (Proje no: MMF2004YL49)

6.CÖMERTPAY, Ş., "KOBİ'lerde Strateji Belirleme için Uzman Sistem", Çukurova Üniversitesi, 2006. (Proje no: MMF2005YL27).

7.KADAK, E.G., "İlaç Sektöründe Bir İşletme için AHP Tekniği Kullanılarak Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması", Çukurova Üniversitesi, 2006. (Proje no: MMF2005YL28).

8.GÜNDÜZ, E.,"Personel Eğitim İhtiyaç Değerlendirmesi için Karar Destek Sistemi",Çukurova Üniversitesi, 2006. (Proje no: MMF2006YL3).

9.KALAN, O.," Lejyoner Hastalığının SOM ile Modellenmesi",Çukurova Üniversitesi, 2008. (Proje no: MMF2007-YL38)

10.E-Analist İnovasyon kabiliyet Ölçüm ve Değerlendirme Uzman Sistem yazılımı Geliştirilmesi -KOSGEB destekli Ar-Ge ve İnovasyon programı projesi (2010)

11.ÇEKİCİ, V., "Müşteri Şikayet Değerlendirme Süreçleri İçin Kavramsal Bir Model ve Simülasyon Optimizasyon Yöntemi İle Değerlendirilmesi", 2013. (proje No: MMF-2011-D1)

12.ŞAHİN, F., "Ayaklardaki Yüzeysel Mantar Enfeksiyonlarının Potansiyel Risk Faktörlerinin Kendini Örgütleyen Haritalar (SOM) ile Analizi, 2016 (Proje no: FYL-2015-4320)

13. OTURAKÇI, M., " Elektronik İş Yazılımlarının Kullanıldığı Şirketlerde İnovasyon Karakteristiklerinin Benimsenme Oranlarının Etkisinin İncelenmesi ve Şirketlerde İnovasyon Yönetim Sistemleri için bir karar destek sistemi uygulaması", Kasım 2016. (FDK-2014-2666)

14. GÜLER, S. Araştırma Üniversitesi Kriterlerini İnovasyon Endeksleri Temelinde İnceleyen Uzman Sistem: Karşılaştırma Modeli, 2019 (Proje no: FYL-2018-10318)

15. ULUSAL, E. İnovatif İş Davranışına Sahip Personeli Belirleyen Uzman Sistemin Geliştirilmesi ve Uygulaması, 2020 (Proje no: FYL-2019-11451)